Der er i øjeblikket lukket for tilmeldinger

Hvis I har lyst til deltage i rejsehold for grønne indkøb, skal I udfylde og indsende et ansøgningsskema. I ansøgningsskemaet skal I svare på en række spørgsmål om jeres organisation, jeres erfaring med grønne indkøb og motivation for at deltage i rejseholdsprojektet.

Vi vil bruge disse oplysninger, når vi sammen med Miljøstyrelsen vælger deltagere til projektet. Det er vores mål at opnå en spredning i deltagernes erfaringsniveau, størrelse etc. Bredde i deltagerkredsen vil give rum for udveksling af viden, erfaringer og idéer. Forskelle i erfaringsniveau kan fx være inden for grøn indkøbsstrategi og organisering, grøn markedsdialog, cirkulære indkøb, totalomkostninger og miljøkrav i udbud.

Vi lægger vægt på både at få deltagere, som har erfaring med grønne indkøb, og deltagere, der kun har lidt eller ingen erfaringer med grønne indkøb. I kan altså være med, uanset om grønne indkøb er et område, I ikke har så meget erfaring med, eller I allerede arbejder med grønne indkøb.

Det er vigtigt for projektets resultat, at deltagerne er engagerede og motiverede. Dette er baggrunden for, at vi spørger ind til jeres motivation for at ansøge om at deltage og hvem fra jeres organisation, I forventer deltager.

Derudover skal minimum en af de deltagende organisationer ønske assistance til at stille miljøkrav ved indkøb af tekstiler/beklædning og/eller tekstilservice.

Hvem kan deltage

Rejseholdet er et gratis tilbud til alle offentlige myndigheder og offentlige virksomheder. I kan være med, uanset om grønne indkøb er et område, I ikke har så meget erfaring med, eller I allerede arbejder med grønne indkøb”.

Tilmeldingsfrist

Der er lukket for tilmeldinger.