Brug af TCO

Tema
Brug af TCO (totalomkostninger) i udbud

Introduktion
TCO er en metode hvorved produkters samlede omkostninger over dets levetid udregnes. TCO prisen kan bruges ved tilbudsevaluering og vil give jer mulighed for at vælge de produkter der i længden er billigst. Miljø, herunder ressourceforbrug, er en væsentlig parameter i TCO.

Kort om den rådgivning, der tilbydes

 • Hjælp til at få TCO på ledelsens dagsorden:
  Udregning af jeres besparelsespotentiale (økonomisk og miljømæssigt) ved brug af TCO, enten på et produktområde, som overslag på samlede udbud eller hvilke ressourcer et TCO udbud kræver.

 • Undervisningsforløb i brug af TCO ved udbud:
  Facilitering af undervisning/workshop (f.eks. over 1 dag) for indkøbere i brug af TCO på nye produktområder og/eller i brug af eksisterende TCO-værktøjer
   
 • Hjælp til brug af Miljøstyrelsens TCO-værktøjer (csr-indkob.dk/compra/totalomkostninger):
  Da FORCE Technology har udviklet Miljøstyrelsens TCO-værktøjer, har vi indgående kendskab til disse værktøjer og kan vejlede og træne jer i brugen.

 • Rådgivning om udvikling af TCO-beregningsmetode til produktområder, hvor der ikke allerede findes værktøjer, herunder finde standarder eller opstille målemetoder for produkters ressourceforbrug og komme med input til markedsdialog om TCO-metoden i konkrete udbud.

Rådgivningsform
Vi starter med et indledende møde hos jer, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen. Rådgivningen vil kunne være facilitering af workshops, undervisning og træning, hands-on arbejdsmøder, telefonmøder samt beregninger og vurderinger.